Specijalizirani sajam RCK i školski dan – promocija strukovnih zanimanja

U petak, 02. prosinca 2022. godine Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića, Zagreb organizirat će na Zagrebačkom velesajmu Specijalizirani sajam RCK i školski dan – promocija strukovnih zanimanja. Kao izlagači na Specijaliziranom sajmu predstavit će se srednje škole te partneri i suradnici u projektu, tvrtke i fakulteti.

Cilj je Školskog dana popularizacija strukovnih zanimanja, povezivanje poslodavaca, partnera, polaznika, budućih polaznika i svih zainteresiranih te njihova interakcija.

Tijekom sajma bit će održana konferencija pod nazivom ” Budućnost strukovnih zanimanja – Digitalizacija industrije i društva“.

Poseban naglasak će biti stavljen na mogućnosti koje se nude novim generacijama koje žele dati svoj doprinos u stvaranju održive budućnosti i žele se bolje upoznati s mogućnostima na tržištu rada.

Prelazak na Industriju 4.0 postaje sastavni dio svih naših modernih procesa, zbog čega naše obrazovanje moramo prilagoditi potrebama tržišta rada kako bi učenici nakon završetka školovanja bili konkurentni. Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića, Zagreb ide prema tom cilju – osigurati kvalitetno obrazovanje za učenike i kontinuirano raditi na obrazovanju naše djece kako bi bila što kvalitetnija i konkuretnija na tržištu rada. 

Koncept RCK Ruđera Boškovića bit će prvi ogledni i pokazni primjer povezivanja strukovnog obrazovanja sa industrijskim okruženjem u cijeloj Hrvatskoj, te u ovom dijelu jugoistočne Europe i šire.

U projekt “RCK Ruđera Boškovića” uključeno je 10 partnerskih organizacija (Elektrotehnička škola, I. Tehnička škola, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Visoko učlište Algebra, Klimaoprema d.d., Kraš d.d., Franck d.d., Purić d.o.o., Grad Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o.).

Projektom će biti uspostavljen Regionalni centar kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.  Sastoji se od 6 osnovnih elementa, te niz podaktivnosti. Od uspostave samog centra, preko razvoja novih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nabave specijalizirane opreme, provođenja stručne prakse, stručnog usavršavanja nastavnika do promocije centra.
Nove tehnologije u RCK unaprijedit će procese i načine učenja, razviti postojeća i stvarati nova ciljana znanja i vještine, odgovoriti na izazove tržišta rada, te stvoriti stvarnu, i neraskidivu povezanost Centra sa industrijskim okruženjem. RCK će u prvom petogodišnjem razdoblju postati ogledni i pokazni primjer izvrsnosti inovativnih modela u edukaciji temeljenoj na radu za ostale regije u Hrvatskoj, te u ovom dijelu jugoistočne Europe i šire. RCK će dugoročno prenositi nove ideje u industriju, te aktivno sudjelovati u implementaciji „Indusrije 4.0“ u proizvodnim tvrtkama, implementaciji pametnog nadzora i upravljanjem energijom, kao i implementaciji uporabe obnovljivih izvora energije.

Ukupna vrijednost projekta: 49.508.697,83 HRK (100% sufinancira EU)

Razdoblje provedbe projekta: od 29. 3. 2020. do 29. 12. 2023.

Kontakt za više informacija: projekt@rckrb.hr