Što radimo, kako gradimo?

Kada je Tehnička škola Ruđera Boškovića 20. srpnja 2018. godine imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo, kroz projektne aktivnosti se pristupilo...