Koncept RCK Ruđera Boškovića uspješno predstavljen na 9. Konferenciji Smart Cities

Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića, Zagreb sudjelovao je na 9. Konferenciji  SMART CITIES na Zagrebačkom velesajmu.

Bila je to prigoda da se Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića predstavi tvrtkama, znanstvenim institucijama, krajnjim korisnicima i budućim polaznicima.

Ravnateljica Tehničke škole Ruđera Boškovića, Đurđica Fuštar, prof. tom je prigodom istaknula; “Unatrag nekoliko godina počelo se sve više govoriti o inovacijama u službi građana, digitalnoj transformaciji i industriji 4.0 kao novom strateškom konceptu i pravcu razvoja proizvodnih i uslužnih poduzeća zasnovanom na povezivanju fizičkog i virtualnog svijeta. Digitalizacija industrije i društva je milenijski važan događaj nas i naše učenike.

Uspješni prelazak na Industriju 4.0 donijet će tvrtkama, gospodarstvu i društvu modernizaciju, veću zaposlenost, veću konkurentnost i nove vrste proizvoda i usluga.

Pokretači uspješne transformacije smo i mi – Tehnička škola Ruđera Boškovića, naši učenici i nastavnici. Ljudi, kao glavni inicijatori i provoditelji transformacije moraju i sami doživjeti transformaciju u smislu prihvaćanja promjena, motivacije za njihovo provođenje, kontinuiranog učenja, suradnje i pozitivnog stava. Kako bi projekt transformacije bio uspješan, potrebno je da osobe uključene u njega potpuno razumiju svrhu projekta, način provedbe i ciljeve koji se žele postići, a neophodna je njihova motivacija i pozitivan stav.“.

U projekt “RCK Ruđera Boškovića” uključeno je 10 partnerskih organizacija (Elektrotehnička škola, I. Tehnička škola, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Visoko učlište Algebra, Klimaoprema d.d., Kraš d.d., Franck d.d., Purić d.o.o., Grad Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o.).

Projektom će biti uspostavljen Regionalni centar kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.  Sastoji se od 6 osnovnih elementa, te niz podaktivnosti. Od uspostave samog centra, preko razvoja novih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nabave specijalizirane opreme, provođenja stručne prakse, stručnog usavršavanja nastavnika do promocije centra.

Ukupna vrijednost projekta: 6.570.933,42 EUR (100% sufinancira EU)

Razdoblje provedbe projekta: od 29. 3. 2020. do 29. 12. 2023.

Kontakt za više informacija: projekt@rckrb.hr