Regionalni centar kompetentnosti Ruđer Bošković

O projektu

Trenutačno je u tijeku provedba projekta uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića kroz projekt “RCK Ruđera Boškovića” financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ( 2014.-2020.). Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012. Projektne aktivnosti uključuju uspostavu samog Regionalnog centra koja uključuje definiranje strategije, analizu tržišta rada, jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika/ica, uspostava suradnje s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje i sličnim centrima, uspostava suradnje s visokim učilištima i znanstvenim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. U projektu je uključena izrada standarda zanimanja i kvalifikacija, te projekt uključuje  izradu novog strukovnog kurikuluma Tehničar za mehatroniku na razini 4.2 i i novih strukovnih kurikuluma na razini 5 HKO (Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na područjima inustrijske automatizacije, automatizacije u zgradarstvu i energetike), izradu novih i revidiranje starih planova i programa za osposobljavanje i usavršavanje odraslih, prilagodba svih planova i programa za osobe s poteškoćama i invaliditetom te usavršavanje nastavnika i mentora u tvrtkama kao i uspostava praktične nastave u tvrtkama. U projektu će se nabaviti specijalizirana oprema.

Nove tehnologije i oprema u Centru će: unaprijediti procese i načine učenja, razviti postojeća i stvarati nova ciljana znanja i vještine, odgovoriti na izazove tržišta rada, te prenijeti nove ideje u industriju. Time će se postići bolja i stvarna, neraskidiva povezanost sa industrijskim okruženjem u regiji i šire.

Projekt ima 6 osnovnih elementa, te niz podaktivnosti. Od uspostave samog centra, preko razvoja novih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nabave specijalizirane opreme, provođenja stručne prakse, stručnog usavršavanja nastavnika do promocije centra. U projekt “RCK Ruđera Boškovića” uključeno je 10 partnerskih organizacija (Elektrotehnička škola, I. Tehnička škola, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Visoko učlište Algebra, Klimaoprema d.d., Kraš d.d., Franck d.d., Purić d.o.o., Grad Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o.).

Ciljevi i rezultati

  • uspostavljanje regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.
  • uspostavljanje okvira centra, kao i osnaživanje suradnje s gospodarskim, znanstvenim i visokoobrazovnim sektorom te drugim dionicima u sustavu strukovnog obrazovanja. razvijanje i jačanje programa strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,
  • nabava specijalizirane opreme nužne za uvođenje novih programa i rad s učenicima.

Dodatna vrijednost projekta jest i planirano uspostavljanje i ojačavanje iznimno važne suradnje s gospodarskim sektorom kroz sustav mentoriranja učenika tijekom stručne prakse, a ostvarit će se kroz četiri tvrtke koje su projektni partneri. Jednaka se važnost pridaje i stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika, organiziranju i provođenju seminara i studijskih putovanja. Na kraju projekta biti će uspostavljen regionalni centar kompetentnosti, nabavljena specijalizirana oprema, razvijeni novi strukovni programi, a odgojno obrazovni radnici će biti stručno osposobljeni jer će steći vještine i znanja da idu ukorak s najnovijim dostignućima u svojim strukama.